7'NİN GİZEMİ

Kutsal 7

* Yaratıcı ilkelerin bir üçlüsü (faal akıl, pasif bilinçaltı ve iş birliğinin düzenleyici gücü) ile beraber maddenin dört unsuru ve bunlara eş denilebilecek nitelikteki duygusal güçlerle (Hava:Us, Ateş:İrade, Su:Duygu, Toprak:Ahlak) çevrili

bir dörtlüden oluşur. Ve tüm bunların toplamından, Kutsal 7 sayısı doğmuş olur. Sümer, Babil, Mısır, Yunan, Roma v.b. gibi çeşitli toplumlarda inanıldığı gibi, dini otoritelerde de (Hristiyanlık, Müslümanlık, Tasavvuf ve Şeriat) kutsal gerçekliğini sürdürmüştür.

* Kuran ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri, gökyüzünün 7 kat olarak düzenlendiği iken bir diğeri ise, yeryüzünün, 7 kat olan gökyüzüne benzerliğidir.

* Hz. Muhammed (S.A.V.), her önemli toplantı için 7 ulema çağırmıştır.

* Ortaçağlarda 7 kişinin huzurunda yemin ettirilir ve yemin ettirilen kişinin üzerine 7 kez kan serpilirdi.

* Yahudilerin 7 yılda bir gelen Şabat yılı.

* Cennetin tamamının 7 gezegenden ibaret olduğu kabul edilirdi, nitekim günümüz de bütün dini sistemlerde 7 kat cennetten bahsedilir.

* Pagan Roması 7 tepe üzerinde kurulurken, Constantinople 7 ayrı isme sahipti, sırasıyla; Antonia, New Rome, Constantine Şehri, Dünyayı Bölümlere Ayıran Yer, İslam Hazinesi ve İstanbul. Bu şehre ayrıca '7 Tepelerin Şehri’, ‘7 Kuleli Şehir’ de denirdi. Müslümanlar bu şehri 7 kez istila etme girişiminde bulunmuş, 7. Osmanlı Sultanı önderliğinde ele geçirmişlerdir.

* Doğu’nun en eski iki nehri Ganj ve Nil her biri 7 kaynağa sahiptir.

* 7 bölümden oluşan sema töreninin ilkinde Hz.Muhammed (S.A.V.) methedilir. Bu ondan önceki peygamberleri ve Tanrı’yı methetmek demektir.

* Hristiyanların 7 meleği ve 7 günahı.

* Alevilikte yaratılış efsanesine göre yönü bulunduğumuz noktaya (zerre) tayin ederiz. Altı ana yön ve tanrı 7. Ayrıca insandaki beş duyu artı altıncı his duyusu ve yedincisi tanrı olmak üzere yedinin kutsallığını vurgular.

* 7 gezegenin arasında görülen ahenk, uzay klavyesinin (key-board) doğa seslerinde ve geçmişten günümüze kadar var olan ve kainatın daha küçük bir modeli olan 7 notada da görülür.

* Doğu antik çağda 7 ana nehre (Nile, Tigris, Euphrates, Oxus, Yaksart, Arax ve İndus), 7 ünlü hazineye, altın dolu 7 kente ve dünyanın 7 harikasına sahiptir. * Çin 7 kente, eski Persler ise 7 valiliğe ayrılmıştı.

* 7 uyurlar ve 7 bilgeler.

* Hristiyan kökenli inanışlara sahip olan Roma Katolikleri ve Yunanlarda, 7 yaşı, bir çocuk için günah çıkarmaya başlanacak doğru yaştı.

* Tapınaklar etrafında dönen insan grupları 7 kez dönerlerdi ve müritler bir dua okumadan önce 7 kez diz çökmek zorundaydı.

* İranlılarda, İslam inançlarına göre kıyamet günü, Medine ilinin 7 ayrı kapısı olacaktır.

* Yusuf’un rüyasında gördüğü 7 şişman inekle, 7 cılız inek.

* Yeniçerilerde her biri ayrı göreve sahip 7 kapı vardır: Adet Kapısı, Et Kapısı, Ağa Bölüğü Kapısı, Solaklar Kapısı, Meydan Kapısı, Çayır Kapısı, Karaköy Kapısı.

* İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın 7 büyük kapısı vardır.

* Şaman inançlarına göre, Tanrı Ülgen yeryüzünde ilkin 7 kişi yaratmış. Bunların kemikleri kamıştan, etleri ise topraktanmış.