TARİHTEN İNANÇLARA İSRAİL & KUDÜS

  • Tarih: 03.10.2018 - 08.10.2018
  • Fiyat: 2150,00 USD
TARİHTEN İNANÇLARA İSRAİL & KUDÜS

Gezi Programı:

1. Gün 3 Ekim 2018 (Çarşamba) İstanbul – Tel Aviv - Yafa -Cesarea– Haifa

Siz deg?erli misafirlerimiz ile 3 Ekim Salı sabahı, saat 04:30'da Atatu?rk Havalimanın’da bulus?uyoruz. Daha sonra pasaport ve check-in is?lemlerini gerc?ekles?tiriyor ve saat 06:40’da TK784 sefer sayılı uc?us? ile Tel Aviv’e hareket ediyoruz. Uc?us?umuz yaklas?ık iki saat su?recektir. I?nis? saatimiz 08:45 olarak planlanmaktadır. I?nis?imizin ardından pasaport is?lemlerimiz gerc?ekles?tiriyoruz ve o?zel aracımız ile tarihi Yafa’ya hareket ediyoruz. Yafa sokaklarında yu?ru?yu?s? turu yapıyoruz. Abdu?lhamid Saat Kulesi, bedesten, valilik sarayı, tarihi liman, c?ars?ı ve eski evleri go?ru?yoruz. Gezimize Tel Aviv’de devam ediyoruz. Tel Aviv, UNESCO Du?nya Ku?ltu?r Mirası Listesine 1930 yıllarda Modern Akım etkisi ile yapılan Beyaz Evler ile girmis?tir. Bir saatlik panoramik yu?ru?yu?s? turu yapıyoruz. Tel Aviv sonrası Cesarea’ya hareket ediyoruz. Yolculug?umuz yaklas?ık bir saat su?recektir. O?nemli bir Roma do?nemi s?ehri olan Cesarea’da muhtes?em Akdeniz manzarasının keyfini c?ıkardıktan sonra Haifa’ya dog?ru yolculug?a c?ıkıyoruz. Yarım saat su?ren yolculuk sonrası Haifa’da bulunan otelimize ulas?ıyoruz. Aks?am yemeg?ini otelde alacag?ız. Konaklama, Haifa’da Bay Clup Hotel’dedir. www.atlashotels.co.il  

 

2. Gün 4 Ekim 2018 (Perşembe) Haifa – Akko – Safed - Tiberiye

Otelimizde alacag?ımız kahvaltımız sonrası c?ıkıs? is?lemlerini gerc?ekles?tiriyoruz. Daha sonra o?zel aracımız ile Bahai dininin merkezi ve Unesco Du?nya Ku?ltu?r Mirası Listesinde olan Bahai Tapınag?ını ve bahc?elerin üst iki terasını ziyaret ediyoruz. Bu gezimiz sonrası Haifa’dan ayrılıyoruz ve Akko’ya ulas?ıyoruz. Unesco Du?nya Ku?ltu?r Mirası Listesinde olan bu s?ehirde yu?ru?yu?s? turumuza bas?lıyoruz. Yu?ru?yu?s?u?mu?z sırasında go?receg?imiz eserler El Cezzar Camii, Zeytinli Camii, Sinan Pas?a Camii, Han El Umdan, Han El Faranj’dır.

Gezimiz sonrası yemek ic?in mola veriyoruz. Yemek sonrası s?ehirden ayrılıyoruz. Yaklas?ık bir saatlik yolculuk sonrası Yahudiler ic?in c?ok o?nemli olan Kabala inancının merkezi Safed’e ulas?ıyoruz. Sanatc?ılar C?ars?ısı’ndan gec?erek Sinogoglar mahallesine gec?iyoruz. I?lk ziyaret noktamız Ha’Ari Es?kinaz Sinagogu ve sonrasında Caro Sinagogu’dur (Sinogogların ic?ine, ziyarete ac?ık olmaları durumunda girilecek, kapalıysa dıs?arıdan anlatılacaktır). Ziyaretler sonrasında Tiberiye’de bulunan otelimize transferimizi gerc?ekles?tiriyoruz. Aks?am yemeg?imizi otelimizde alıyoruz. Konaklama, Tiberiye’de Leonardo Premier Hotel’dedir.

 

3. Gün 5 Ekim 2018 (Cuma) Capernaum – Mutluluk Tepesi – Nazareth - Kudüs

Otelde alacag?ımız kahvaltının ardından o?zel aracımız ile gezimize bas?lıyoruz. Bugu?n, Hz.I?sa’nın hayatında c?ok o?nemli yeri olan ve havarileriyle tanıs?ıp mucizelerini gerc?ekles?tirdig?i yerleri geziyoruz. Copernaum o?ren yerini bunlardan ilki olacak. O?ren yerinde antik sinagog ve Hz. I?sa’nın ilk havarisi Petrus’un evini ziyaret ediyoruz. Ardından Hz I?sa’nın havarilerine en o?nemli vaazlarından birini verdig?i “Sonsuz Mutluluk Tepesi”ne gidiyor ve Tiberiye Go?lu? manzarasını seyrediyoruz. Bu es?siz manzara sonrasında Hz. I?sa Teknesi Mu?zesi’ni ziyaret ediyor ve Meryem Ana'nın Hz. I?sa'ya mucizevi hamilelig?ini o?g?rendig?i s?ehir, Nazareth’e dog?ru yola c?ıkıyoruz. Bu s?ehirden kutsal kitapta Hz. I?sa’nın c?ocuklug?unun gec?tig?i yer olarak bahsedilmektedir. Ortadog?u'nun en bu?yu?k kilise binasını gezdikten sonra, yaklas?ık u?c? saat su?recek yolculug?umuzun ardından Kudu?s’e ulas?ıyor ve otelimize yerles?iyoruz. Akşam yemeğimizi Piccolino Restaurant’ta alıyoruz. Konaklama, Kudüs’te Herbert Samuel Hotel’dedir.

 

4. Gün 6 Ekim 2018 (Cumartesi) Ölü Deniz – Massada - Jericho - Kudüs

Kahvaltının ardından otelden hareket ediyor ve du?nyanın en alc?ak noktası olan O?lu? Deniz'e (Lut Go?lu?) dog?ru yola c?ıkıyoruz. Go?lu? boydan boya gec?erek, I?srail tarihinin en o?nemli olaylarının yas?andıg?ı, UNESCO Du?nya Ku?ltu?r Mirası Listesinde yer alan Masada’yı geziyoruz. O?ren yerine giriyor ve teleferikle bu etkileyici antik s?ehire ulas?ıyoruz. O?ren yerinde yapacag?ımız yu?ru?yu?s? turundan sonra yine teleferikle do?nu?yoruz. Masada ziyareti sonrası O?lu? Deniz?e varıyoruz. Burada, ic?erdig?i mineraller nedeniyle kozmetik sanayinde kullanılan dog?al c?amurlarda c?amur banyosu yapabilir ya da O?lu? Deniz’de batmadan yu?zmenin keyfine varabilirsiniz. Dinlenme ve keyifli anlardan sonra otobu?su?mu?ze biniyor ve en eski Tevrat rulolarının kes?fedildig?i Qumran Mag?araları o?nu?nden gec?erek Kudu?s’e geri do?nu?yoruz.

Akşam yemeğimizi Bulgurju Restaurant’ta alıyoruz. Akşam yemeğinden sonra gerçekleşecek ışık ve ses şovunu izliyoruz.

Konaklama, Kudüs’te Herbert Samuel Hotel’dedir.

 

5. Gün 7 Ekim 2018 (Pazar) Kudüs

Kahvaltının ardından, s?ehrin en o?nemli tepesine gidiyoruz. Du?nyanın en bu?yu?k Yahudi mezarlıg?ının yer aldıg?ı Zeytindag?ı’ndan, Kudu?s’u?n en etkileyici manzarasını go?ru?yoruz. Fotog?raf molasının ardından Hz. I?sa’nın, havarisi Yahuda I?skariyot tarafından ele verildig?i Getsemeni’de iki bin yıllık zeytin ag?ac?larını ve “Tu?m Milletler Kilisesi”ni ziyaret ediyoruz. Meryem Ana’nın o?lu?m anında go?g?e c?ekildig?i Meryem Kilisesi’ni ziyaretin ardından otobu?su?mu?ze biniyor ve Kanuni Sultan Su?leyman?ın ins?a ettig?i surların giris? kapılarından Kudu?s tarihi s?ehire ayak basıyoruz. Davud Peygamber olarak da bilinen Kral David'in mezarını ve Hz. I?sa’nın havarileriyle son aks?am yemeg?ini yedig?i mekanı go?rdu?kten sonra, o?g?len yemeg?i ic?in serbest zamanımızın olacag?ı Yahudi Mahallesine dog?ru yu?ru?yoruz. O?g?leden sonra Kudu?s’te yu?ru?yu?s? turumuzu tamamlıyor olacag?ız. Eski Kudu?s UNESCO Du?nya Ku?ltu?r Mirası Listesinde yer almaktadır. Batı Duvarı olarak da bilinen Ag?lama Duvarı’na geliyor ve ibadet eden Yahudileri görüyoruz. Ardından Kur’an’da yazıldıg?ı u?zere Hz. Muhammed’in Mirac’a yu?kseldig?i yer olan Kubbet’u?s Sahra ve Mescid- el Aksa’nın da yer aldıg?ı Harem U?s S?erif’i ziyaret ediyoruz. Hz. I?sa’nın yargılanmasından c?armıha gerildig?i tepe Golgota’ya kadar “C?ile Yolu” olarak bilinen Via Dolorosa’da 14 istasyonu go?ru?yor ve istasyonların sonunda bulunan Go?g?e Yu?kselis? Kilisesini ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz sonrasında otelimize do?nu?yoruz.

Akşam yemeğimizi Notre Dame Oteli’nde alıyoruz. Konaklama, Kudüs’te Herbert Samuel Hotel’dedir.

 

6. Gün 8 Ekim 20178 (Pazartesi) Kudüs –Betlehem - Tel Aviv - İstanbul

Otelde alacag?ımız kahvaltımız sonrasında c?ıkıs? is?lemlerini gerc?ekles?tiriyoruz. I?kinci Du?nya Savas?ı sırasında katledilen altı milyon Yahudinin anısı ic?in ins?a edilen Yad Vas?em - Soykırım Mu?zesi’ni ziyaret ediyoruz. Ardından Bethlehem’e dog?ru devam ediyoruz. Filistin Devleti toprakları ic?inde yer alan Betlehem’de Hz. I?sa’nın dog?dug?u mag?aranın da bulundug?u Kutsal Dog?um Kilisesi’ni ziyaret ediyoruz.

Gezimiz sonrası Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’na transferimizi gerçekleştiriyoruz. Güvenlik, pasaport ve bilet işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları’nın TK 789 uçuşu ile saat 21.45’de İstanbul’a hareket ediyor, saat 00.05’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na varıyoruz.

 Nereden 
(Şehir/Havalimanı)

Nereye 
(Şehir/Havalimanı)

Kalkış

Varış

Havayolu

Bagaj Hakkı

İSTANBUL / Atatürk

TEL AVİV / Ben Gurion

06:40
03.10.2018 Çarşamba

08:45
03.10.2018 Çarşamba

THY

20 kg Max

TEL AVİV / Ben Gurion

İSTANBUL / Atatürk

21:45
08.10.2018 Pazartesi

00:05
09.10.2018 Salı

THY

 Fiyata Dahil Olan Hizmetler;
•    Programda belirtilen ve benzeri otellerde konaklama
•    Tüm akşam yemekleri (8 Ekim Hariç)
•    Lüks araçlar ile transfer
•    Programda belirtilen tüm geziler ve ziyaretler
•    Giriş ücretleri
•    Kulaklık sistemi
•    Lut Gölü’nde yüzme ayrıcalığı
•    Zorunlu seyahat sigortası
•    Ses ve ışık gösterisi
•    Vize
•    Yerel rehber
•    Dr. Elif Çamlıkaya danışmanlığı ve rehberliği


Fiyata Dahil Olmayan Ücretler;
•    Tüm şahsi harcamalar
•    Gidiş dönüş uçak biletleri
•    Tüm öğle yemekleri
•    Yemeklerde alınacak içecekler
•    Yurt dışı çıkış harcı
•    Bahşişler

DR. ELİF ÇAMLIKAYA

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olduğum yaz Dolmabahçe Sarayı’nda rehberlik yaparak mesleğimle tanıştım.

Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciliğim devam ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberliği eğitimini tamamlayarak, 1990 yılından itibaren İngilizce dilinde lisanslı rehber olarak çalışmaya başladım.

Yurt içi ve dışında birçok ülkede Türk gezginlerle turlar yaparken, Türkiye'de de ülkesel rehber olarak İngilizce dilinde mesleğimi sürdürmekteyim. Hindistan'ın Varanasi şehrinde gerçekleştirdiğim alan araştırması sonucunda yazdığım ""Death Management in Hindu Varanasi"" konulu tezimle Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Anabilim Dalında doktora eğitimimi 2015 yılında tamamladım.

Satın Alma Formu

Fiyat
Adınız Soyadınız
Email Adresiniz
Telefon
Kişi Sayısı
T.C. Kimlik Numarası
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ticari Unvan: Asamanya Turzim Eğitim ve Organziasyon Ltd Şti
Adres: Esentepe mah Dumankaya Vizyon A 2 Blok D: 11 ,Kartal, İstanbul
Telefon : 0 216 326 29 03
E-posta Adresi: info@sacred7travel.com

2. KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu;Müşteri’nin, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ
Elektronik ortamda satın alınan gezinin tarihi, güzergahı, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir. Gezinin temel özellikleri www.sacred7travel.com adresinde yer almaktadır, hizmetin temel özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Açıklama: ######## TL
KDV Dahil Fiyatı: ######## TL
Ara Toplam: ######## TL
Ödeme Şekli: Kredi Kartı ######## TL
Toplam (KDV Dahil): ######## TL

Günlük gezi fiyatlarına; uzman rehberlik hizmetleri, müze girişleri, dinsel yapılara, bazı kurum ve kişilere yapılan bağışlar, yardımcı rehberlik hizmeti, özel ve özgün gezi kitapçığı, kulaklık (10 kişi üzeri katılım olduğunda), KDV, aksi belirtilmedikçe ulaşım ve öğle yemeği dahildir.

4. İFAYA İLİŞKİN TAAHHÜTLER VE KOŞULLAR
Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Müşteri tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Satıcı tarafından satışı yapılan geziye katılım aşağıda belirtilen koşullara tabidir:
• Rezervasyonların kesinleşebilmesi gezi bedelinin tamamını ödemiş olmaları gerekmektedir.
• Satıcı doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi güzergâhını değiştirebilir ve/veya gezide değişiklik yapabilir.
• Gezilerde kullanılmayan ulaşım, yemek, müze giriş bedelleri iade edilemez.
• İstanbul ve günübirlik gezilerimiz yoğun bir anlatım ve genellikle içerir, bu sebeple 10 yaş altı çocukların katılımı uygun bulunmamakta ve geziye kabul edilmemektedir. 10 yaş ve üzeri çocuklara çocuk indirimi uygulanmamaktadır. Ancak, istisnai olarak resmi makamlarca belirlenmiş olan ücretlendirme sistemine göre 18 yaş altı TC vatandaşı katılımcılardan müze giriş bedelleri düşülmektedir.

Anne ve Çocuk gezilerimiz istisnadır
• İçinde cami, türbe bulunan gezilerimizde kadın gezginlerin başörtüsü bulundurmasını rica ediyoruz.
• Diğer dinsel yapıların ziyaretlerinde de tüm gezginlerimizin uygun kıyafet ile katılımını rica ediyoruz.
• Özellikle cami ziyaretlerinde ayakkabılar çıkartılacaktır. İsteyen gezginler yanlarına galoş alabilirler. Ancak bazı dinsel yapılar her ne olursa olsun galoş kullanımına izin vermemektedir.
• Araç kullanılan gezilerimizde gidiş yönüne göre sağdaki ilk iki koltuk Gezi Liderimize aittir. Buraya oturulmaması önemle rica olunur. Herhangi bir koltuk rezervasyonu söz konusu değildir, ilk gelen misafirler uygunluğa göre istedikleri yere oturabilirler. Özel olarak yer tutulmaması rica olunur.
• İstanbul ve günübirlik gezilerimizde araçlarda su bulunmamaktadır.
• Gezinin başlangıcında ve bitişinde gezi programında belirtilen yerlerin dışında hiçbir yerde ulaşım aracına binilemez ve inilemez.

5. HİZMETİN İFASI
Sipariş konusu hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin Müşteri’nin tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Satış onayının yapıldığı tarihte, var olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin varlığı halinde Satıcının edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Satıcı mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Mücbir sebebin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

Günlük gezilerimiz en az 15 kişi ile gerçekleştirilmektedir. Yeterli katılım sağlanamadığı durumda Satıcı gezi tarihini erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. İptal bildirimleri en geç Perşembe günü (18.30’a kadar) Müşteri’nin bildirmiş olduğu e-posta adresine yazılı olarak yapılmaktadır.

6. ÖDEME ŞEKLİ
Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

7. CAYMA HAKKI
Satıcı ile Müşteri arasında elektronik ortamda kurulacak sözleşme Yönetmelik’in 15. Maddesinde sayılan sözleşmelerden olup cayma hakkı ancak aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:

Günübirlik hafta sonu ve İstanbul gezilerinde iptallerde 3 gün öncesi iptallerde gezi bedeli başka bir geziye aktarılabilir. Geziye 3 gün kala yapılan iptallerde gezi bedeli iade yapılamaz başka bir geziye aktarılamaz. Geziyi iptal etme durumunda katılımcıların info@sacred7travel.com adresine e-posta olarak ya da 0216 326 29 03 numaralı telefona detayları bildirmeleri gerekmektedir.

8. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
Müşteri, satın aldığı gezi ile ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresine iletebilir. Haklı talep ve şikayetlerin derhal çözümlenmesi için SATICI elinden gelenin en iyisini yapacağını bildirmekle beraber sorunun bu şekilde uzlaşma yolu ile çözümlenememesi halinde;

Müşteri, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, tüketicilerin hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan Müşteri’ler bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

9. GEÇERLILIK
Is bu Mesafeli Satışlar Ön Bilgilendirme Formundaki tüm açıklamalar ve bilgiler Müşteri'nin işbu formu internet ortamında onayladığı an itibari ile geçerlidir ve Müşteri tarafından www.sacred7travel.com web sitesinde elektronik ortamda okunup (ayrıca sisteme kayıtlı e-postasına iletilmiştir) teyidinden sonra Müşteri ve SATICI arasında bu bilgilendirme formu ile sitede yer alan ve ALICI tarafından kabul edilerek elektronik ortamda onaylanan sözleşme şartlarında sözleşme oluşacak ve ilgili hükümler saklı kalmak üzere tarafların sözleşmeden doğan ödeme ve teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlükte kalacaktır. Ön bilgilendirme formunun Müşteri tarafından onaylanması verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına gelmektedir.
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 SATICI
Ünvanı : ASAMANYA TURİZM EĞİTİM VE ORGANİZSAYON LTD ŞTİ
Adresi : DUMANKAYA VİZYON A 2 BLOK D.11 KARTAL
Telefon : 0216 326 29 03
E-posta Adresi : info@sacred7travel.com

Müşteri Hizmetleri:
1.2 ALICI
Adı Soyadı : ###########
T.C. Kimlik No : ###########
Adresi : ###########
Telefon : ###########
E-posta Adresi : ###########

MADDE 2 - KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, ALICI'nın www.sacred7travel.com.tr web sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET
Elektronik ortamda satın alınan gezinin tarihi, güzergahı, gezi rehberi, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir. Gezinin temel özellikleri www.sacred7travel.com.tradresinde yer almaktadır, hizmetin temel özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Açıklama : ##########
KDV Dahil Fiyatı : ########## TL
Ara Toplam : ########### TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı
Toplam (KDV Dahil) : ########## TL

Günlük gezi fiyatlarına; uzman rehberlik hizmetleri, müze girişleri, dinsel yapılara, bazı kurum ve kişilere yapılan bağışlar, yardımcı rehberlik hizmeti, özel ve özgün gezi kitapçığı, kulaklık dahildir.

MADDE 4 - CAYMA HAKKI
Satıcı ile Müşteri arasında elektronik ortamda kurulacak sözleşme Yönetmelik’in 15. Maddesinde sayılan sözleşmelerden olup cayma hakkı ancak aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:

Günübirlik hafta sonu ve İstanbul gezilerinde iptallerde 3 gün öncesi iptallerde gezi bedeli başka bir geziye aktarılabilir. Geziye 3 gün kala yapılan iptallerde gezi bedeli iade yapılamaz başka bir geziye aktarılamaz. Geziyi iptal etme durumunda katılımcıların info@sacred7travel.com adresine e-posta olarak ya da 0216 326 29 03 numaralı telefona detayları bildirmeleri gerekmektedir.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER
5.1 ALICI, www.sacred7travel.com.trweb sitesinde Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata, ifanın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onayı ile beraber ödeme yükümlülüğünün doğduğunu bildiğini beyan eder. www.sacred7travel.com.trweb sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.
5.2 SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından ######### tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası Alıcı’nın elektronik posta adresine mail gönderilecektir.
5.3 Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.
5.4 Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.
5.5 Satıcı tarafından satışı yapılan geziye katılım aşağıda belirtilen koşullara tabidir:

• Rezervasyonların kesinleşebilmesi gezi bedelinin tamamını ödemiş olmaları gerekmektedir.
• Satıcı doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi güzergâhını değiştirebilir ve/veya gezide değişiklik yapabilir.
• Gezilerde kullanılmayan ulaşım, yemek, müze giriş bedelleri iade edilemez.
• Adım Adım İstanbul® ve günübirlik gezilerimiz yoğun bir anlatım ve yürüyüş içerir, bu sebeple 10 yaş altı çocukların katılımı uygun bulunmamakta ve geziye kabul edilmemektedir. 10 yaş ve üzeri çocuklara çocuk indirimi uygulanmamaktadır. Ancak, istisnai olarak resmi makamlarca belirlenmiş olan ücretlendirme sistemine göre 18 yaş altı TC vatandaşı katılımcılardan müze giriş bedelleri düşülmektedir.
• İçinde cami, türbe bulunan gezilerimizde kadın gezginlerin başörtüsü bulundurmasını rica ediyoruz.
• Diğer dinsel yapıların ziyaretlerinde de tüm gezginlerimizin uygun kıyafet ile katılımını rica ediyoruz.
• Özellikle cami ziyaretlerinde ayakkabılar çıkartılacaktır. İsteyen gezginler yanlarına galoş alabilirler. Ancak bazı dinsel yapılar her ne olursa olsun galoş kullanımına izin vermemektedir.
• Araç kullanılan gezilerimizde gidiş yönüne göre sağdaki ilk iki koltuk Gezi Liderimize aittir. Buraya oturulmaması önemle rica olunur. Herhangi bir koltuk rezervasyonu söz konusu değildir, ilk gelen misafirler uygunluğa göre istedikleri yere oturabilirler. Özel olarak yer tutulmaması rica olunur.
• Gezinin başlangıcında ve bitişinde gezi programında belirtilen yerlerin dışında hiçbir yerde ulaşım aracına binilemez ve inilemez.

5.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.
5.7 Sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.
5.8 Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.9 Satış onayının yapıldığı tarihte, var olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin varlığı halinde Satıcının edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Satıcı mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar
5.10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Mücbir sebebin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.
5.11 Günlük gezilerimiz en az 15 kişi ile gerçekleştirilmektedir. Yeterli katılım sağlanamadığı durumda Satıcı gezi tarihini erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. İptal bildirimleri Alıcı’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine yazılı olarak yapılmaktadır

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

Yönetmelik'in 15. Maddesinde sayılan sözleşmeler ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME
ALICI, satın aldığı hizmetlerle ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresine iletebilir. Haklı talep ve şikayetlerin derhal çözümlenmesi için SATICI elinden gelenin en iyisini yapacağını bildirmekle beraber sorunun bu şekilde uzlaşma yolu ile çözümlenememesi halinde;

ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

MADDE 9 - TÜKETİCİNİN HAKLARI
Ayıplı Hizmet
Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda Alıcı, hizmetin yeniden görülmesi, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Satıcı, Alıcının tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar Satıcı tarafından karşılanır.Alıcı , bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Alıcının sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhâl Alıcı’ya iade edilir.

Hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve Alıcı’nın bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talep Satıcı tarafından yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin Satıcı’ya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemez. Aksi takdirde Alıcı diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.


SATICI : ASAMANYA TURİZM EĞİTİM VE ORGANİZSAYON LTD ŞTİ
ALICI : ###############
TARİH : ############